« Lifestlye AUTO
objavljeno prije 14 godina i 2 mjeseca
KAKVA SU PRAVA KUPCA UKOLIKO SE POJAVE PROBLEMI S NOVIM AUTOM

Ako nije ispravan, moraju ga popraviti ili dati novi

Kad vam je prodavatelj automobila predao jamstveni list kojim proizvođač jamči ispravnost u tijeku određenog vremena, ako automobil nije ispravan, možete zahtijevati od prodavatelja ili proizvođača da ga popravi u razumnom roku. Ako to ne učini, d

Fotografija vijesti
Više o

pravni savjet

,

prava kupca

,

garancija

,

kupnja automobila

,

jamstveni list

Kupio sam novi automobil uz koji sam od prodavatelja dobio jamstveni list. Nakon kupnje sam uočio manje nedostatke i nepravilnosti na automobilu.
Koju dokumentaciju je prodavatelj automobila dužan predati kupcu da kupac može ostvariti svoja prava. Također bi volio znati koja su prava kupca nakon kupnje?
Marko P. iz Splita

Prilikom kupnje automobila prodavatelj vam je dužan kao kupcu, pored dokumenata potrebnih za registraciju automobila, predati isprave koje je proizvođač priredio radi lakše i sigurnije uporabe automobila (jamstvo, tehničku uputu, uputu za uporabu, popis ovlaštenih servisa i sl.).

Kad vam je prodavatelj automobila predao jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost u tijeku određenog vremena (trajanje jamstva ovisi o pojedinom proizvođaču), računajući od predaje kupcu, možete, ako automobil nije ispravan, zahtijevati kako od prodavatelja, tako i od proizvođača, da ga popravi u razumnom roku. Ako to ne učini, dužan vam je umjesto toga predati ispravni automobil.

Raskid ugovora

Pravo zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu automobila zbog neispravnosti, postoji u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio. Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prevesti automobil do mjesta gdje se treba popraviti te vam ga tako popravljenog vratiti. Odnosno, ukoliko to ne učini, dužan je  zamijeniti vam neispravan automobil novim.

Ukoliko u razumnom roku automobil ne bi bio popravljen ili vam ne bude predan drugi ispravan, imate pravo raskinuti ugovor o kupnji ili zahtijevati sniženje cijene, a u svakom slučaju imate pravo na popravljanje štete kao i na naknadu štete koju ste pretrpjeli zbog toga što ste bili lišeni uporabe vašeg automobila od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

Nedostaci automobila

Pored odgovornosti iz jamstva, prodavatelj vam odgovara i za nedostatake automobila. Nedostaci postoje npr. ukoliko automobil nema potrebna svojstva za svoju redovitu ili posebnu uporabu, ili nema svojstva koja su ugovorena ili propisana, kao i ako predani automobil nije jednak uzorku ili modelu, ili ako je nepravilno sastavljen.

Prilikom kupnje kao kupac-potrošač niste dužni pregledati stvar da biste utvrdili postojanje navedenih nedostataka, ali ukoliko nakon kupnje utvrdite da automobil ima nedostatak, imate ga pravo reklamirati te ste dužni obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad ste otkrili nedostatak.

Prodavateljeva odgovornost za vidljive i skrivene nedostatke prestaje nakon proteka dvije godine od slanja obavijesti prodavatelju, osim ako je kupac prodavateljevom prijevarom bio spriječen ostvarivati svoja prava.

Vraćanje iznosa

Međutim, nećete izgubiti pravo da se pozovete na neki nedostatak i kad niste ispunili svoju obvezu da u određenom roku obavijestite prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka dvije godine od predaje, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, trgovac-prodavatelj je dužan na zahtjev i prema izboru potrošača-kupca, proizvod koji ima nedostatak zamijeniti novim ispravnim ili mu vratiti iznos plaćen za taj proizvod, odnosno sniziti cijenu, ili uz suglasnost potrošača otkloniti nedostatak na proizvodu.
Potrošač može u navedenom slučaju zahtijevati povrat plaćenog iznosa samo ako je prethodno dao trgovcu primjereni rok za ispunjenje ugovora. Nedostatak na proizvodu, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u ovlaštenim ustanovama za to, ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka, a troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. 

Piše: Piše: Petar Petrić, dipl. iur.
27.05.2008. 14:34:17
Novi komentar
nužno
nužno