« Hrvatska
objavljeno prije 11 godina i 9 mjeseci
HND

REAGIRANJE MARIJA BOŠNJAKA

‘Legalno sam glasovao’

Više o

HND

Budući da je u mnogim medijima objavljeno da je na nedavnoj 48. Skupštini HND-a moje glasovanje bilo sporno, tj. mnogi su izvjestitelji shvatili da ja po članu 58. Statuta HND-a ne mogu biti član Skupštine s pravom glasovanja, pa da je taj moj jedan glas, iako je glasovanje tajno, onaj koji je odlučio o izboru predsjednika HND-a, molim da se objavi sljedeće i jedino ispravno tumačenje cijeloga slučaja:

Ja, Mario Bošnjak, novinar i glavni tajnik HND-a, legalno sam izabran predstavnik HNDova ogranka slobodnih novinara ili freelancera i u tome svojstvu, što je prihvatila i verifikacijska komisija, a postao sam to temeljem čl. 24. st. 1. Statuta, član Skupštine društva. Tome nije bilo statutarne zapreke jer navedeni članak Statuta u stavku 4. propisuje da na izbornoj Skupštini, kada se sastaje u novom sastavu, predsjednik HND-a, članovi Središnjeg odbora i Nadzornog odbora te Novinarskog vijeća časti iz prethodnog saziva imaju sva prava članova Skupštine, ali bez prava glasovanja o izbornim tijelima HND-a, ako nisu ponovno izabrani u Skupštinu.

"Statutarno nisam bio
ograničen da biram
nego samo da mogu
biti biran, a budući da
nigdje nisam ni predlagan,
to statutarno
ograničenje nikako nije
zaobiđeno."
MARIO BOŠNJAK,
novinar i glavni tajnik HND-a 

Ja, Mario Bošnjak kao glavni tajnik HND-a, nisam bio ni predsjednik niti član bilo kojeg od navedenih odbora ili vijeća pa prema tome nema nikakve statutarne zapreke da budem predstavnik freelancera u Skupštini. Pomutnju na Skupštini je među pojedinim članovima vjerojatno izazvao čl. 58. Statuta prema kojemu novinari, a tajnik društva je u konkretnom slučaju novinar, koji u HND-u ostvaruju stalni višemjesečni prihod ne mogu biti članovi izbornih tijela Skupštine HND-a, niti članovi odbora, komisija i drugih radnih tijela koje imenuje Središnji odbor HND-a.

Razlog toj pomutnji jest nerazlikovanje pojma Skupštine od pojma izbornog tijela Skupštine. Izborna tijela Skupštine, prema poslovniku 48. izborne skupštine su izborna i verifikacijska komisija, a niti u jednoj ja nisam bio ni predložen za člana. Isto se, nesporno, odnosi i na sve ostale odbore, kao izvršni primjerice, sve komisije ili druga radna tijela koja imenuje Središnji odbor. Prema tome temeljem čl. 24. st. 1. Statuta imao sam pravo biti član izborne skupštine kao što sam imao pravo birati (glasovati) kao i svi ostali članovi izborne skupštine. Dakle, statutarno nisam bio ograničen da biram nego samo da mogu biti biran, a budući da nigdje nisam ni predlagan, to statutarno ograničenje nikako nije zaobiđeno.

 

07.01.2008. 20:49:00
Novi komentar
nužno
nužno