« Lifestlye AUTO
objavljeno prije 14 godina

Plin za automobile i u startu najjeftiniji

Litra autoplina u startu, na koju nema nameta osim poreza na dodanu vrijednost, zapada 2,75 kn. Prema gruboj računici, eurosuper 95 starta od 3,66 kn po litri, a eurodizel od čak 4,44 kn.

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Jakov Prkić/CROPIX)
Više o

autoplin

Trenutna cijena pojedinih naftnih derivata na hrvatskom tržištu koje formira INA, na datum 10. veljače 2008. iznosila je: 3,35 kn za litru autoplina, 8,25 kn za litru eurosupera 95, te 8,10 kuna za litru eurodizela.
Na hrvatskim prometnicama trenutno ima oko 60.000 vozila s ugrađenom plinskom instalacijom, odnosno kao pogonsko sredstvo koriste ukapljeni naftni plin - mješavinu propana i butana.

Međutim, to je samo kap u moru automobila koji idu na benzin ili dizel... S obzirom da ugradnja plina ima stalnu tendenciju porasta, jer mu je krajnja cijena gotovo dva i pol puta niža od benzina i eurodizela, zanimljivi su podaci o osnovnoj cijeni.

Prednosti autoplinaIspušni plinovi su nezagađujući i imaju smanjenu emisiju ugljičnog monoksida (CO), dušičnog oksida (Nox) i ugljičnog dioksida (CO2).  Direktnim izgaranjem bez dima, pepela, čađe i neugodnih mirisa, te odsutnosti sumpornih spojeva,  autoplin, doprinosi smanjenju pojava kiselih kiša i globalnog zatopljenja, te zagađivanju vode i zraka.  

Mnoge će začuditi činjenica kako razlika između osnovne cijene autoplina u odnosu na eurodizel i benzin nije barem dvostruko veća, kao što je slučaj s krajnjim iznosima. Razlika u cijeni se u sadašnjoj situaciji svodi samo unutar jedne kune kada je u pitanju benzin. Međutim, s obzirom na značajno poskupljenje eurodizela, razlika je još veća u odnosu na plin za automobile - čak 1,69 kn.

U startu 2,75 kn

Litra autoplina u startu, na koju nema nameta osim poreza na dodanu vrijednost, zapada 2,75 kn, dok prema našoj gruboj računici eurosuper 95 starta od 3,66 kn po litri, a eurodizel od čak 4,44 kn, te se na tu osnovu nadograđuju porezi, trošarine i ostala davanja državi. Cijene eurosupera i eurodizela definiraju se prema Pravilniku o utvrđivanju cijena naftnih derivata (Narodne novine 75/2006), odnosno formuli u tome pravilniku. Međutim, na njih se primjenjuje i Zakon o posebnom porezu na naftne derivate koji za eurosuper iznosi 1,90 kn, a za eurodizel jednu kunu.

Skuplji 9.8%Posljednje poskupljenje autoplina kao mješavine propan-butana bilo je 20. veljače 2007. kada je cijena sa 3,05 povećana na 3,35 kuna. Prije toga se cijena plina nije mijenjala punih 5 godina.

Naknada za ceste

Osim ovog poreznog davanja, naplaćuje se i Naknada za financiranje i građenje javnih cesta temeljem Zakona o javnim cestama i to 0,60 kn na račun Hrvatskih autocesta, te isti iznos na račun Hrvatskih cesta. Ukupno - 1,20 kuna. Navedena naknada se ne plaća na plavi dizel, ulje za loženje extra lako i lako specijalno, sve vrste ulja za loženje lako, srednje i teško, mlazno gorivo i zrakoplovni benzin, sve vrste petroleja, te na ukapljeni naftni plin.

Na taj način se dobiva osnovica za PDV na koju se potom uračunava 22 posto poreza na dodanu vrijednost i dobiva konačna maloprodajna cijena navedenih goriva u kunama po litri. Zbog činjenice da je autoplin izuzet iz naknade od 1,20 kn (za financiranje i izgradnju javnih cesta), na račun cestarine se vlasnicima automobila sa plinskom instalacijom kod registracije naplaćuje dodatna cestarina od 550 kuna. Naravno, mnogi se vozači bune na taj namet za državni proračun. Također se pitaju zbog čega ih država kažnjava zbog korištenje ekološki puno podobnijeg plina.

Eurosuper i dizelCijene eurosupera 95 i eurodizela različite su u pojedinim europskim zemljama. Tako u Italiji benzin košta 1,33 eura po litri, a dizel 1,19 eura. U Austriji je odnos 1,17 naprema 1,11 eura u korist benzina, a u Sloveniji se plaća 1,04 eura za benzin i 1,02 eura za dizel. U Njemačkoj je cijena eurosupera 1,33 eura, a eurodizela 1,23 eura, dok je u BiH benzin jeftiniji za 6 centi (0,97) u odnosu na 1.03 eura koliko košta eurodizel.

Složena formula

U godini kada je vlasnik ugradio plin, a registracija mu je važeća, ne naplaćuje mu se cestarina od 550 kn. Tek prilikom sljedeće registracije vlasniku s ugrađenim plinom naplaćuje se uobičajena cestarina koja za automobile zapremine do 1500 cm3 iznosi 375 kn, te dodatna cestarina (550 kn) koja nije uračunata u cijenu plina, što nije slučaj s benzinom i dizelom. S obzirom da je formula za izračunavanje osnovne cijene presložena, odlučili smo krenuti obrnutim redom. Tako smo od krajnje cijene odbijali prvo PDV, pa ostale namete i trošarine. Kod eurosupera 95 smo krenuli od cijene od 8,25 kn, te izračunali da PDV iznosi 1,49 kn.

Tom iznosu smo dodali 1,90 kn posebnog poreza na naftne derivate i 1,20 kn naknade za financiranje i građenje javnih cesta, te dobili ukupan iznos od 4,59 kn. Kada se taj iznos oduzme od cijene koštanja litre eurosupera 95 od 8,25 kn, ispada da je ‘gola’ cijena litre tog goriva 3,66 kuna.

Smislili bi nešto

Istu stvar smo ponovili i s eurodizelom čija litra, dok ovo pišemo, zapada 8,10 kn. Kad odbijemo PDV od 1,46 kn, poseban porez na naftne derivate (1 kn), te 1,20 kn za građenje javnih cesta, ispada da je osnovna cijena eurodizela 4,44 kn. O tome što bi se dogodilo da se ukine jednokratna naknada od 550 kn nameta, ne treba biti previše pametan pa kazati kako bi ga država uvela kroz neki drugi vid, te bi autoplin poskupio po litri za ‘izgubljeni’ iznos.

Piše: Piše: Zdravko Juričko
27.03.2008. 14:01:29
Novi komentar
nužno
nužno