« Hrvatska
objavljeno prije 11 godina i 1 mjesec
BRODOGRADNJA

Vlada dala državno jamstvo za Uljanik u iznosu od 50 milijuna eura

Jamstvo se izdaje na rok od pet do sedam godina, ovisno o uvjetima na financijskom tržištu u trenutku sklapanja kredita

(Wikipedia)
Više o

Vlada RH

,

brodogradnja

,

Uljanik

,

hrvatska brodogradilišta

Vlada je na zatvorenom dijelu današnje sjednice Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili u inozemstvu dala državno jamstvo za izravno dugoročno zaduženje Uljanik Brodogradilišta d.d., Pula, u ukupnom iznosu od 50 milijuna eura, uvećano za kamate i troškove.

Državno se jamstvo izdaje na rok od pet do sedam godina, ovisno o uvjetima na financijskom tržištu u trenutku sklapanja kredita, priopćeno je iz vladina Ureda za odnose s javnošću.

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dana je suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u 2011., u ukupnom iznosu od pet milijuna kuna za financiranje izrade Programa održivosti i konkurentnosti željezničkog sektora.

Vlada je na teret proračunske zalihe ovogodišnjeg Državnog proračuna odobrila 1,2 milijuna kuna Srpskom narodnom vijeću za rad i razvoj institucija u Republici Hrvatskoj, te 350 tisuća kuna Vijeću općina Vukovar za financiranje rada Vijeća.

Vlada je na sjednici dala suglasnost i prihvatila suorganizaciju Godišnje skupštine Europske banke za obnovu i razvoj koja će se održati u Zagrebu, 14. i 15. svibnja 2010.

Donesen je i Zaključak u vezi s izradom izmjena i dopuna Strateškog okvira za razvoj 2006.-2013. Zadužuju se čelnici tijela i pravnih osoba nadležnih za provođenje mjera predviđenih Strateškim okvirom za razvoj 2006.-2013. usvojenim na sjednici Vlade održanoj 3. kolovoza 2006., da izvrše njegovu analizu te u okviru svog djelokruga predlože izmjene i dopune najkasnije do 7. travnja 2010.

Također je prihvaćeno Izvješće o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja za 2009. godinu. Odbor je obavljao poslove temeljem odredbi Zakona o računovodstvu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2009. godinu. Za financiranje aktivnosti Odbora u 2009. u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 400.000 kuna. Višak od 200.774,30 kuna vraćen je u Državni proračun RH.

Vlada je dala i suglasnost na Statut Pravosudne akademije, kojim se uređuju ustrojstvo, djelatnost, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Pravosudne akademije, opći akti, javnost rada, sredstva za obavljanje poslova te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Akademije. Osnivač Akademije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada RH putem Ministarstva pravosuđa.

Dana je suglasnost i na Statut Agencije za lijekove i medicinske proizvode, kojim se uređuje pravni položaj, zastupanje i predstavljanje Agencije, njezina djelatnost, način poslovanja i ustrojstvo, tijela Agencije i njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, imovina, opći akti, tajnost podataka, obrazovanje, stručno usavršavanje i javno istupanje, javnost rada Agencije te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije. (hina/metro-portal)

24.03.2010. 18:48:26
Novi komentar
nužno
nužno