« Svijet
objavljeno prije 10 mjeseci i 8 dana
EU

UNICEF s partnerima uspješno provodi EU Jamstvo za svako dijete

UNICEF i partneri provođenjem pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete poboljšavaju živote djece i obitelji u Međimurskoj županiji

Kako olakšati djeci? UNICEF zna...
Kako olakšati djeci? UNICEF zna... (Arhiva)
Više o

EU

,

UNICEF

,

partneri

Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s 11 provedbenih partnera, u Međimurskoj županiji uspješno provodi pilot-program EU Jamstvo za svako dijete financiran sredstvima Europske unije, povećavajući tako pristup osnovnim uslugama za najranjiviju djecu i obitelji. Kako bi se dugoročno utjecalo na jednake prilike za svako dijete, uspješno se testira održivost aktivnosti i njihova mogućnost repliciranja u drugim sredinama, a u izradi je i Nacionalni akcijski plan koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifičnim intervencijama i aktivnostima u trećoj fazi pilot-programa usmjerenima u tri područja djelovanja, UNICEF želi povećati broj djece uključene u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, omogućiti bolji pristup uslugama rane intervencije za djecu s teškoćama i njihove obitelji, osnažiti roditelje i pomoći im da razviju potrebne vještine te omogućiti pristup sveobuhvatnim uslugama zaštite djece i obitelji.

Ostvareni rezultati po područjima

Zaštita djece i podrška obiteljima

 • 389 djece do sada je obuhvaćeno programima podrške obiteljima

 • 627 roditelja steklo je nova znanja i vještine kroz različite vrste programa podrške roditeljstvu, među kojima su i radionice Rastimo zajedno i mi plus!

 • 55 stručnjaka i 21 romski kulturni medijator educirani su za provođenje programa potpore roditeljstvu

 • 66 stručnjaka iz centara za socijalnu skrb educirano je u područjima kao što su vođenje i upravljanje slučajevima, radu na prevladavanju stereotipa te učenju bajaškog jezika

 • 30 obiteljskih terenskih radnika steklo je nova znanja i vještine o učinkovitim obiteljskim intervencijama

 • 150 stručnjaka iz 7 naselja steklo je nova znanja i vještine o međusektorskoj suradnji te je uspostavljeno 7 međusektorskih timova za integrirano pružanje usluga.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 • Uspostavljena su i opremljena dva Centra igre s knjižnicama igračaka u Držimurcu Strelcu i Kuršancu, te je podržan nastavak rada Centra igre u Orehovici. Centri će svojim aktivnostima obuhvatiti oko 450 djece.

 • U Centrima igre zaposlena su tri romska asistenta i tri stručna edukatora

 • 77 stručnjaka sudjelovalo je u edukacijama o razvoju inkluzivne svijesti te prevladavanju predrasuda i stereotipa u radu s djecom predškolske i rane osnovnoškolske dobi

 • Praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu je opremljen inkluzivnim didaktičkim materijalima i vrtićkim namještajem koji će koristiti 150 studenata svake godine odgojiteljskog i učiteljskog smjera

 • Izmijenjen je kurikulum studentske prakse predškolskog odgoja i obrazovanja te studenti dio prakse obavljaju u multikulturalnom okruženju s djecom iz romske zajednice

 • Izrađena je metodologija za izračun ekonomske cijene vrtića s ciljem unaprjeđivanja politika financiranja troškova predškolskog odgoja i obrazovanja i većeg obuhvata djece

Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju

 • Izrađen je Akcijski plan za ranu intervenciju u Međimurskoj županiji koji se temelji na mapiranju i analizi usluga rane intervencije te preporukama aktivnosti

 • Okupljeni su mobilni timovi sastavljeni od stručnjaka rane intervencije, pedijatra, ginekologa, psihologa, medicinskih sestara, sociologa i romskih kulturnih medijatora te je uspostavljeno mjesto pristupa za procjenu potreba djece

 • Mobilni timovi dosad su pružili podršku za 538 djece te 415 roditelja, a pružili su 1.614 usluga savjetovanja

 • 44 stručnjaka educirano je o međusektorskoj suradnji u pružanju usluga rane intervencije

 • pokrenuta online edukacijska platforma namijenjena zdravstvenim djelatnicima na koju se uključilo više od 60 zdravstvenih djelatnika

Izrada Nacionalnog akcijskog plana

U državama članicama EU-a, uključujući i Hrvatsku, u tijeku je izrada Nacionalnog akcijskog plana koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. U skladu s preporukama Europske komisije, sva su hrvatska resorna ministarstva pozvana da sudjeluju u kreiranju plana za čiju je uspješnost ključno praćenje zadanih ciljeva te korištenje onih indikatora koji su mjerljivi i gdje se može vidjeti napredak u osobito osjetljivim područjima kao što su rani odgoj i obrazovanje te pristup socijalnim uslugama, osobito za obitelji u riziku.

„Za poboljšanje životnih uvjeta i osiguravanje boljih početnih pozicija za svako dijete u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nužna je kvalitetna međusektorska suradnja između sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, policije, pravosuđa, lokalne zajednice i neprofitnog sektora. Njihovo koordinirano djelovanje, usredotočeno na dijete i obitelj, bitno je ne samo za razvoj djeteta, već i za osiguravanje drugih postignuća i životnih ishoda te, u konačnici, uspjeha cijelog društva. Dobrobit djece treba biti u središtu svih akcija i naša zajednička odgovornost", izjavila je Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te nacionalna koordinatorica pilot-programa „EU Jamstvo za svako dijete" u Hrvatskoj.

„Mi u UNICEF-u predani smo podršci Europskoj komisiji u ispunjavanju njezina obećanja o prekidu kruga siromaštva i isključenosti utkanog u Jamstvo za svako dijete. U Hrvatskoj se EU Jamstvo za svako dijete testira u Međimurskoj županiji, jednoj od najrazvijenijih, ali s velikim izazovima u osiguravanju usluga za sve svoje stanovnike, pogotovo djecu i mlade iz posebno ranjivih skupina. Naša je vizija razviti model podrške Vladi i općinama koji se može uspješno replicirati i proširiti kako bi se osiguralo da više djece ima pristup predškolskom obrazovanju, ranoj intervenciji te integriranoj zaštiti djece i uslugama podrške obiteljima", izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

18.05.2022. 16:01:00
Novi komentar
nužno
nužno