Tag: Ugovor o energetskoj povelji
EU treba izaći iz Ugovora o energetskoj povelji?

EU treba izaći iz Ugovora o energetskoj povelji?

Ugovor o energetskoj povelji, potpisan 1994., predstavlja multilateralni okvir za suradnju u području energetike, sa ciljem promicanja energetske sigurnosti i transparentnih energetskih…
više »

objavljeno 17.04.2022. u 12:00