« Zagreb
objavljeno prije 11 godina i 11 mjeseci
DR. SC.

Promovirano 411 doktora znanosti

Tradicionalno promoviranje novih doktora znanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu predstavlja lijepu tradiciju

Zagrebačko Sveučilište promoviralo 411 doktora znanosti
Zagrebačko Sveučilište promoviralo 411 doktora znanosti (Arhiva)
Više o

Sveučilište u Zagrebu

,

promocija doktora znanosti

,

popis doktoranata

Zagrebačko sveučilite danas na dvije odvojene ceremonije promovira ukupno 411 novih doktora znanosti. Na prvoj promociji u 10 sati bit će promovirano 205 doktora znanosti, a na drugoj u 14 sati njih 206 - od kojih će rektor Sveučilišta u Zagrebu prvi put promovirati i jednog doktora umjetnosti.

Kandidati, odjeveni u svečane odore (toge) i akademske kape, u povorci će krenuli od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do HNK, a nekoliko minuta poslije tim će putem krenuti i povorka prorektora i dekana, predvođena rektorom Aleksom Bjelišem.

Novim doktorima znanosti na svečanosti će uz diplome biti uručene i posebno izrađene doktorske medalje te knjiga doktora znanosti sa sažetcima doktorskih disertacija pristupnika.

Svečanost promocije započet će hrvatskom himnom, nakon koje će se novim doktorima znanosti, njihovim obiteljima i ostalim uzvanicima obratiti rektor.

Nakon što kandidati izgovore tekst prisege i rektor ih proglasi doktorima znanosti, promovirani pristupnici prebacit će kičanku (coflek) na akademskim kapama na desnu stranu, čime će i simbolično ući u novo i više akademsko zvanje.

Obje svečanosti završit će intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur.

Prva javna promocija doktora znanosti u novijoj povijesti Sveučilišta u Zagrebu održana je 1877., a ta je tradicija obnovljena u rujnu 2008. kako bi se javnosti predstavio istraživački, znanstveni i umjetnički potencijal Sveučilišta. Od tada je promovirano više od 2000 doktora znanosti.

Evo popisa i čestitamo!

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Meliha Bijedić

Bojana Rozman

Sanja Skočić Mihić

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

Ivana Grčić

Stella Jurmanović

Ilijana Kikaš

Melita Luša

Slavica Marinović

Mirela Samardžić

FILOZOFSKI FAKULTET

Snježana Koren

Jelena Maričić

Daniela Matić

Marina Mihalić

Radenka Munjas Samarin

Magdalena Najbar-Agičić

Šimun Novaković

Ida Ograjšek Gorenjak

Ivona Orlić

Rosanda Pahljina-Reinić

Tzvetomila Stefanova Pauly

Jurica Pavičić

Ivančica Pavišić

Ivana Peruško

Krunoslav Peter

Linda Rajhvajn Bulat

Nataša Stojan

Ivana Špiranec

Zorana Šuljug Vučica

Tomislav Tepeš

Mirjana Tonković

Tin Turković

Adrijana Vidić

Verena Vidrih Perko

Hrvoje Volner

Ljiljana Zekanović-Korona

Zdravka Zlodi

Irides Zović

Boško Zuckerman

Ante Žužul

HRVATSKI STUDIJI

Marko Jerković

Marica Karakaš Obradov

Željka Lovrenčić

Branko Ostajmer

Tomislav Popić

Ivana Skuhala Karasman

HRVATSKI STUDIJI - FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE

Dafne Vidanec

GEODETSKI FAKULTET

Andrija Krtalić

Miroslav Kuburić

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Mario Gazdek

Danko Holjević

Marijana Serdar

Ivica Stančerić

GRAFIČKI FAKULTET

Ante Poljičak

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Silvija Migles

Petar Tomašić

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Vesna Filipović

Slaven Krtalić

MEDICINSKI FAKULTET

Ivana Maurac

Davor Mayer

Gordana Miličić

Marija Milković Periša

Slavica Naumovski-Mihalić

Ivana Pavić Šimetin

Igor Petriček

Sanja Pleško

Sanja Pleština

Alek Popović

Vjekoslav Radeljić

Marija Rakovac

Milan Rudić

Zoran Rumboldt

Andrea Russo

Marija Santini

Sandra Stasenko

Đurđica Šešo-Šimić

Tatjana Šimurina

Vedrana Škerk

Lana Škrgatić

Anita Škrtić

Krešimir Štambuk

Svjetlana Šupe

Ana Šverko

Irena Tabain

Mario Tadić

Maja Tomičić

Antea Topić

Matias Trbušić

Vesna Tripković

Mario Tudor

Draženka Vadla

Ankica Vasilj

Damijan Vokač

Tea Vukušić Rukavina

Maja Vurnek Živković

Lina Zgaga

MUZIČKA AKADEMIJA

Ivana Antović

PRAVNI FAKULTET

Barbara Barbić

Ira Bedrač

Ratko Brnabić

Željka Burić

Kosjenka Dumančić

Ivan Glavić

Nina Gumzej

Diana Jeleč Kaker

Alena Jurić

Ivica Kinder

Marijana Kletečki Radović

Dubravko Ljubić

Ljiljana Matuško Antonić

Lana Milivojević Antoliš

Oliver Mittermayer

Marin Mrčela

Adriana Vincenca Padovan

Josip Pavliček

Stanka Pejaković

Tunjica Petrašević

Tereza Rogić Lugarić

Frane Staničić

Dražen Škrtić

Kristian Turkalj

Laura Valković

Ivana Vukorepa

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

Martina Bituh

Tanja Bogdanović

Tomislav Bosiljkov

Domagoj Gabrić

Milica Gačić

Ivana Generalić

Davor Janjatović

Ana Kasum

Vesna Kovačić Vicić

Marina Krpan

Dražen Lušić

Dubravka Novotni

Lea Pollak

Teuta Tompić

Ana Vulić

Vesna Žižić

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zrinka Alfirević

Maja Andrić

Maja Balarin

Vesna Balog

Ivan Biruš

Snježana Blažeković Smojić

Stela Bulimbašić

Tomislav Burić

Željka Car

Marijana Cukrov

Ivan Čima

Selma Čustović

Natalija Dedić Plavetić

Snježana Dragojević

Antonija Dujmović

Tihomir Engelsfeld

Ksenija Gaćeša-Zaninović

Dubravka Gembarovski

Marijana Greblički

Hrvoje Grofelnik

Margareta Horvat

Michaela Horvat

Tea Horvat

Tomislav Ivek

Cvijeta Jakobušić Brala

Nevena Jakovčević Stor

Dragana Jankov

Branka Jeličić

Ivana Jelovica Badovinac

Ljerka Jukić

Ivan Kodrin

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Hrvoje Antičević

Vladislav Brkić

Zoran Čogelja

Ines Hemetek-Potroško

Jasmina Jelić-Balta

Dražena Kreković

Jasmina Lukač Reberski

Željka Marić Đureković

Goran Mikša

Dražen Navratil

Darko Pavlović

Adaleta Perković

Mislav Sentić

Siniša Stanković

Jasna Tadej

Tamara Troskot-Čorbić

Nikola Vištica

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Anka Aleksić-Shihabi

Marinka Baričević

Marko Boban

Joško Grgurević

Ana Ivanišević

Davor Jokić

Branka Ledić

Saša Schmidt

Dražen Zekanović

VETERINARSKI FAKULTET

Davor Balić

Andrea Faggian Matić

Tihomir Florijačić

Darko Grden

Danijela Horvatek Tomić

Krešimir Matanović

Ivan Pušić

Zvonimir Tuček

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

Upravljanje okolišem

Loris Elez

Jasminka Klanjšček

 

AGRONOMSKI FAKULTET

Nenad Antolović

Sanja Balaš Krnjić

Zdravko Barać

Lidija Bertović

Marijan Bubola

Ankica Budimir

Miroslav Bukan

Mirna Ceranić-Sertić

Slavica Čolak

Dubravka Dujmović Purgar

Gvozden Dumičić

Martina Grdiša

Kristina Gršić

Katarina Huić Babić

Mirko Jukić

Ivica Kos

Gabrijel Ondrašek

Ines Pohajda

Zvonimir Prpić

Tihomir Prusina

Jelena Ramljak

Zvonimir Savić

Ivana Šestak

Ivan Vnučec

ARHITEKTONSKI FAKULTET

Miće Gamulin

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Meho Čaušević

EKONOMSKI FAKULTET

Damir Grgić

Mihaela Grubišić Šeba

Diana Jakelić

Hrvoje Jošić

Mislav Jošić

Ana Klikovac

Božena Krce Miočić

Ivana Načinović

Mira Oraić

Ante Samodol

Martina Sopta

Vatroslav Škare

OTEHNIKE I

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Zlatan Begić

Ljiljana Brkić

Marko Čupić

Tomislav Debogović

Emil Dumić

Dalibor Grgec

Sanja Grubeša

Ivan Janeš

Zoran Kovač

Jonatan Lerga

Miroslav Popović

Siniša Popović

Mihaela Vranić

Marin Vuković

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Slaven Brumec

Robert Idlbek

Ivan Jurinjak

Jasminka Mezak

Katarina Tomičić-Pupek

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

Jadranka Dujić Frlan

Filip Dujmović

Đana Luša

Robert Mikac

Marijana Musladin

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

Tomislav Kljak

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Marko Ban

Josip Hoster

Severino Krizmanić

Dubravko Matijašević

Srđan Medić

Pero Prebeg

Darko Smoljan

Stanislav Sviderek

Nikola Vladimir

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

Biljana Blažeković

Željka Bukovec Megla

Marijana Erceg

Ružica Galović

Biserka Getaldić-Švarc

Suzana Inić

Sanda Jelisavac Ćosić

Ana Kozmar

Sandra Margetić

Nora Nikolac

Jovica Ralić

FILOZOFSKI FAKULTET

Slavko Amulić

Snježana Banović

Vesna Bedeković

Josip Berdica

Marijana Bijelić

Martina Borovac Pečarević

Tomislava Bošnjak Botica

Ivan Botica

Marina Bregovac Pisk

Želimir Brnić

Guanguing Cui

Katarina Dalmatin

Dejan Durić

Goran Đambić

Silvana Ereiz

Corinna Gerbaz Giuliano4

Maša Grdešić

Dubravko Habek

Sandra Hadžihalilović

Bernard Harbaš

Katarina Ivon

Ljubica Josić

Jasminka Juretić

Vesna Kalajžić

Željko Klaić

Tatjana Kolak

Ivana Latković

Goran Livazović

Marko Ljubešić

Marija Malnar

Sandra Mardešić

Meri Maretić

MEDICINSKI FAKULTET

Maja Antončić Svetina

Srđan Ante Anzić

Goran Augustin

Anto Bagić

Petra Bago Rožanković

Mirjana Balen Topić

Vlatka Boričević Maršanić

Igor Borić

Jelena Bošnjak

Sanja Brangan

Joško Bulum

Željko Čolak

Kristijan Ćupurdija

Sanja Davidović-Mrsić

Ivana Dijanić Plašć

Biserka Dobec Meić

Kristina Fišter

Jasmina Grubišin

Ivan Gudelj

Iztok Holc

Maša Hrelec Patrlj

Silvija Hunyadi-Antičević

Stipislav Jadrijević

Saša Janjanin

Maja Karaman Ilić

Mario Kašner

Nikola Knežević

Dardan Ymer Koçinaj

Sandra Kojić Katović

Danijela Kolenc

Lena Kotrulja5

Zrnka Kovačić

Zyrafete Kuçi

Mario Laganović

Josip Lukenda

Anita Ljubičić Ćalušić

Eduard Margetić

Krešimir Martić

Srećko Marušić

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Kristina Krklec

Sendi Kuret

Marija Kušan Jukić

Loredana Labinac-Peteh

Žaklin Lukša

Snježana Majstorović

Mladen Maradin

Martina Markov Podvinski

Frano Matić

Sanja Mazić

Norman Dwight Megill

Danko Mikulić

Alma Mikuška

Ivana Miše

Leona Morožin Pohovski

Iva Movre Šapić

Mirjana Nasić

Natalija Novokmet

Branka Njegić Džakula

Dragica Obad Kovačević

Branko Pevec

Dora Pokaz

Andrea Polovina

Svetislav Polovina

Marjan Praljak

Igor Puljić

Ivan Radić

Gordana Rajsman

Mirela Raos

Rosana Ribić

Ksenija Smoljak

Slaven Suknaić

Jadranko Šegregur

Tanja Škorić Polovina6

Karmen Trutin Ostović

Anđa Valent

Irena Vardić Smrzlić

Mladen Viher

Nataša Vujičić

Petra Vukosav

Roko Žaja

Orjena Žaja Franulović

Silva Žužul

ŠUMARSKI FAKULTET

Mario Ančić

Lukrecija Butorac

Krunoslav Indir

Aida Kopljar

Mario Koprolčec

Josip Malnar

Maja Moro

Dominik Poljak

Zoran Šikić

01.07.2012. 14:08:00
Novi komentar
nužno
nužno