« Biznis
objavljeno prije 1 godinu i 1 mjesec
LOVA

Novi investicijski krediti za ruralni razvoj

„Investicijski krediti za ruralni razvoj" su financijski instrument Programa ruralnog razvoja u kojemu sudjeluje HBOR u suradnji s poslovnim bankama

Lova je spremna...
Lova je spremna... (Arhiva)
Više o

krediti

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) nudi „Investicijske kredite za ruralni razvoj" u cilju podrške  većim investicijama u proizvodnji, preradi i šumarstvu za koje je osigurano više od 500 milijuna kuna, počevši od rujna 2019.
„Investicijski krediti za ruralni razvoj" su financijski instrument Programa  ruralnog razvoja u kojemu sudjeluje HBOR u suradnji s poslovnim bankama s ciljem olakšavanja pristupa dugoročnim investicijskim kreditima poljoprivrednicima, prerađivačima te subjektima u sektoru šumarstva.

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj" upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke (OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.) financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima. Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

Prihvatljivi primatelji

Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva što uključuje sljedeće organizacijske oblike : obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).  Obilježja kredita

  • iznos kredita: 50.001,00 - 1.000.000 EUR
  • rok otplate: do 15 god, poček 3 odnosno 5 godina za trajne nasade
  • rok korištenja: do 18 mjeseci
  • kamatna stopa: prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi)
  • valuta kredita: u kunama ili u kunama s valutnom klauzulom
  • dodana vrijednost: niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita
  • vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.
Prihvatljivi troškovi
  • Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri Programa ruralnog razvoja. 
  • Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).
Investicijski krediti za ruralni razvoj mogu se koristiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima kao i  modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva.

Više o natječaju možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve     +385 1 5806 307 i +385 1 5806 308.
26.09.2019. 10:30:00
Novi komentar
nužno
nužno