« Biznis
objavljeno prije 2 godine
EU FONDOVI

Nove potpore za govedarstvo

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja, potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Lova je tu, pripremite projekt
Lova je tu, pripremite projekt (Arhiva)
Više o

EU fondovi

,

potpore

,

govedarstvo

Za mjesec dana otvara se natječaj 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" u sektoru govedarstva, vrijedan 100 milijuna kuna, od kojih je 60 milijuna predviđeno za mikro, male i srednje korisnike, a  40 milijuna kuna za velike korisnike.

Natječaj je namijenjen korisnicima koji se bave tovnim govedarstvom s ciljem investiranja u objekte za životinje i njihovu infrastrukturu, mehanizaciju za primarnu proizvodnju , ostale gospodarske objekte, prilagodbu standardima te u nematerijalne troškove.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija
 • Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR

Razina i visina potpore

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. 
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 100.000 EUR za korisnike početnike
  b) do 200.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
  c) do 500.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova

Prihvatljivi troškovi

 • Prihvatljivima se smatraju troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine. 
 • Građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje,uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva 
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju 
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti (građenje, rekonstrukcija, opremanje) 
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1.siječnja 2014.g. 
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17-Uredbe (EUR) BR. 1305/2013 
 • Opći troškovi (priprema poslovnog plana, priprema dokumentacije, projektno-tehnička dokumentacija, geodetskih podloga, elaborata i troška nadzora). Prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

VAŽNO:

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja,  potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Pripremite se na vrijeme!

Natječaj je otvoren od 02. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje

06.12.2019. 10:31:00
Novi komentar
nužno
nužno