« Biznis
objavljeno prije 11 mjeseci i 7 dana
EU FONDOVI

Natječaj za razvoj poduzetništva u slabije razvijenim područjima

Potpore do 200.000 kuna i do 100% ukupno prihvatljivih troškova za ulaganja u unapređenje proizvodnje i razvoj novih proizvoda/usluga

Lova je tu, uzmite je!
Lova je tu, uzmite je! (Arhiva)
Više o

EU fondovi

,

potpore

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 29. kolovoza 2019. godine otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina" za 2019. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi) koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Potencijalni prijavitelji moraju biti registrirani najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program. Prijavitelji koji su osnovani 2017. godine ili ranije moraju imati barem jednog zaposlenog u prošloj godini.

 Visina i intenzitet potpore

Najniža visina potpore koja se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, dok je najviša visina potpore koja se može dodijeliti 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojima davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
Ulaganja koja su dozvoljena                                                             

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog poziva su:

  • ulaganje u unapređenje proizvodnje
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora
  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Prihvatljivi troškovi

U okviru ovog poziva prihvatljivi su troškovi ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenja tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge; nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti; poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti; edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika; usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.); marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima - zakup, opremanje izložbenog prostora, oblikovanje proizvoda/usluga - dizajn, izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

Prijave traju do 27. rujna 2019. godine stoga se požurite jer vremena ima vrlo malo. 

Više o natječajima možete pronaći ovdje.

06.09.2019. 10:29:00
Novi komentar
nužno
nužno