objavljeno 12.07.2021. 18:01:00
ZANIMLJIVO :)

Kako možemo iskoristiti stres?

Stres smatramo najvećim neprijateljem i krivcem za sve loše što nam se u životu dogodi. Borimo se protiv njega na bezbroj načina, no rijetko ga uspijemo obuzdati

Pogledajte ga s druge strane...
Pogledajte ga s druge strane... (Arhiva)

Kako vas ubija stres? Ili ga vi ipak možda na neki način mičete od sebe, rješavate ga se na svoje načine... naravno, ne tako da ga samo potisnete u sebe jer ćete jako brzo zažaliti... no, ima načina kako se stres može iskoristiti u vašu korist.

Način na koji razmišljamo o stresu utječe na to kako ga procesuiramo. Ako ga smatramo prijetnjom, energiju ćemo trošiti na to da se protiv njega borimo, a ako ga smatramo izazovom učinit ćemo da radi za nas.

Da, i u ovom slučaju srce će jače kucati, adrenalin će nas preplaviti, a razina energije skočiti, no u bitnom će se ipak ovi simptomi razlikovati od stanja u kojem se borimo ili bježimo od neprijatelja. 

>> Kako stres utječe na naš - govor >>

Ako stres prihvatimo kao priliku ili izazov osjećat ćemo se fokusirano i neće nas biti strah, naš će organizam na drugačiji način doživljavati kortizol i moći ćemo racionalno razmišljati te brzo djelovati.

Rezultat će biti povećana koncentracija, samopouzdanje i odlična izvedba, što znači broj porgešaka sveden na minimum.  

Ljudi koji su u stanju razmišljati o stresu kao o izazovu, a ne kao o prijetnji, manje su depresivni i anksiozni, zadovoljniji su životom i produktivniji. Takvi su ljudi sposobni mijenjati stvari na bolje.

>> Što stres radi našem srcu >>

Znači, tu je trik... a vi ga morate početi koristiti... ;)

12.07.2021. 18:01:00
http://m.metro-portal.hr/kako-mozemo-iskoristiti-stres/133120/