objavljeno 16.07.2013. 15:09:00
HMMM

Kako prepoznati različite tipove ateista

U zemlji u kojoj se ogromna većina stanovnika izjasnila da su katolici, vrijedi znati kako prepoznati one koji to zapravo nisu

Tema je više nego zanimljiva
Tema je više nego zanimljiva (FreeDigitalPhotos)

Vjernika ima raznih tipova, religija na svakom koraku, no ateiste svi trpaju u jedan koš. To je zasmetalo znanstvenicima sa Sveučilišta Tennessee koji su pokušali utvrditi koliko tipova ateista ima, i došli su do zaključka da ih ima ukupno šest sa podtipovima.

Najveći broj ateista, njih 37 posto, može se ubrojati u kategoriju kulturoloških nevjernika ili akademskih ateista, zapravo dobro obrazovanih ljudi koji o religiji znaju puno, no nisu vjernici.

Antiteista ima dvostruko manje, a to su atesti koji su najnasilniji i najžešće nameću svoje dogme drugim ljudima, puni su ljutnje i bijesa i stalno žele objasniti vjernicima koliko su njihova stajališta o vjeri staromodna. 

Najmanja grupa su neteisti, to jese ljudi koji se zapravo ne priklanjaju niti vjernicima niti ateistima, a njihov je stav posljedica potpune nezainteresiranosti ili apatije, Njih je najmanje, tek šest posto.

Najzanimljiviji istraživačima bili su ritualni ateisti, koji su vrlo spiritualni no odbija ih religija, a ipak pronalaze svrhu u proučavanju raznih religijskih tradicija koje vide kao filozofiju o postizanju sreće i načinu života. 

Agnostici istraživači su grupa koja je nesigurna u postojanje Boga, no zadržavaju otvoren um i svjesni su svih ograničenja ljudskog iskustva i znanja, pa stalno preispituju svoju poziciju.

Zadnji tip su ateisti aktivisti, koji su jako vezani za humanističke i etičke principe i žele objasniti svijetu zašto bi religiju trebalo odbaciti. Najčešće ćete ih pronaći u organizacijama koje se brinu o životinjama, okolišu ili pravima ljudi. 

16.07.2013. 15:09:00
http://m.metro-portal.hr/kako-prepoznati-razlicite-tipove-ateista/79294/