objavljeno 30.07.2015. 08:30:00
FONDOVI

Do 200.000 EUR za primjenu ICT u potpomognutim područjima

Svrha natječaja kojeg najavljujemo je poduprijeti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) malih i srednjih poduzeća koja posluju u područjima s nižim indeksom razvijenosti.

Povucite novac iz EU fondova
Povucite novac iz EU fondova (Dreamstime)

Namjera je bespovratnim potporama potaknuti uvođenje novih i/ili poboljšanje postojećih ICT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu povećanja produktivnosti rada uz povećanje prihoda kao direktnu posljedicu uvođenja novih poslovnih rješenja.

Iznos potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore određuje se prema sjedištu prijavitelja i lokaciji ulaganja, a sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Maksimalan intenzitet potpore je:

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave  - do 90%

I. , II. I III. skupina jedinica lokalne samouprave  - do 90%

Prihvatljivi troškovi

Svi troškovi, kako bi bili prihvatljivi, moraju biti potrebni za funkcioniranje uvedenog/ih sustava računalne opreme i softverskih rješenja, te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta. Slijedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM; SAAS modeli)
  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera
  • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
  • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
  • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
  • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta
  • Troškovi poslovnih putovanja i putovanja za potrebe treninga

Trajanje projekta

Trajanje projekta može biti najduže 12 mjeseci.

Objava natječaja

Natječaj se očekuje tijekom kolovoza, najkasnije rujna 2015., a biti će otvoren do iskorištenja sredstava.

Za sve informacije i pomoć u vezu iskorištavanja sredstava iz EU fondova obratite se tvrtki Ravecon na e-mail info@eufondovi.hr

30.07.2015. 08:30:00
http://m.metro-portal.hr/do-200-000-eur-za-primjenu-ict-u-potpomognutim-podrucjima/93053/