objavljeno 11.12.2019. 12:31:00
EU FONDOVI

50 milijuna kuna potpora za očuvanje okoliša

Ovaj natječaj je namijenjen smanjenju štetnog utjecaja stajskog gnojiva za okoliš te povećanju plodnosti tla putem investicija u pravilno zbrinjavanje, rukovanje i skladištenje stajskog gnojiva

Lova je spremna...
Lova je spremna... (Arhiva)

Za mjesec dana otvara se natječaj  4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" u vrijednosti od 50 milijuna kuna.

Ovaj natječaj je namijenjen smanjenju štetnog utjecaja stajskog gnojiva za okoliš te povećanju plodnosti tla putem investicija u pravilno zbrinjavanje, rukovanje i skladištenje stajskog gnojiva u vidu  izgradnje/rekonstrukcije/opremanja skladišnih objekata za stajski gnoj i/ili poboljšanjem učinkovitosti korištenja gnojiva.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,

koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - tovno govedarstvo.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Razina i visina potpore

  • Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova
  • Iznos potpore je od 5.000,00 do 300.000,00 eura (do 100.000,00 eura za početnike)

Prihvatljivi troškovi

  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe (građevinski, obrtnički, instalaterski radovi, uređenje okoliša i pristupnih puteva)
  • Poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe
  • Opći troškovi ( troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
  • Nematerijalni troškovi (kupnja i razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova)

VAŽNO:

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja,  potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Pripremite se na vrijeme!

Natječaj je otvoren od 02. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje

11.12.2019. 12:31:00
http://m.metro-portal.hr/50-milijuna-kuna-potpora-za-ocuvanje-okolisa/122442/